Przetargi

Przetarg 8 2015

PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ AUTORYZOWANYCH Z TECHNOLOGII MICROSOFT I CISCO ORAZ WARSZTATÓW Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA TELEINFORMATYCZNEGO

więcej >>

Przetarg 9 2015

OKRESOWE USŁUGI KONSERWACJI I NAPRAWY URZĄDZEŃ I INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻARU ORAZ SYSTEMU GASZENIA POŻARU GAZEM 

więcej >>

Przetarg 16 2015

OKRESOWE USŁUGI KONSERWACJI I NAPRAWY URZĄDZEŃ I INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻARU ORAZ SYSTEMU GASZENIA POŻARU GAZEM

więcej >>

Przetarg 19 2015

USŁUGA KONSERWACJI I NAPRAWY (SERWISOWA) URZĄDZEŃ I INSTALACJI WĘZŁÓW CIEPLNYCH W BUDYNKACH I NA KOMPLEKSACH WOJSKOWYCH

więcej >>

Przetarg 20 2015

ROBOTY REMONTOWE SANITARIATÓW W BUDYNKACH NR 2, 37/67 W KOMPLEKSACH WOJSKOWYCH PRZY UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 2 W BYDGOSZCZY, KONSERWACJE OGÓLNOBUDOWLANE POMIESZCZEŃ W BUDYNKACH NR 23 I 26 I ROBOTY REMONTOWE SANITARIATÓW ORAZ KORYTARZA W BUDYNKU NR 2 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM W BOŻENKOWIE, ROBOTY REMONTOWE SANITARIATÓW ORAZ CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W BUD. NR 2 PRZY UL. ZYGMUNTA AUGUSTA 20A W BYDGOSZCZY

więcej >>

Przetarg 18 2015

USŁUGI KONSERWACJI I NAPRAWY URZĄDZEŃ I INSTALACJI KLIMATYZACJI ORAZ WENTYLACJI W KOMPLEKSACH WOJSKOWYCH

więcej >>

Zapytanie Ofertowe 13/A/2015

Wymiana drzwi stalowych na drzwi klasy odporności RC-4 z zamkiem szyfrowym w bud. nr 1 w kompleksie wojskowym przy ul. Szubińskiej 105 w Bydgoszczy (zakup i montaż).

więcej >>

Przetarg 29 2015

REMONT POMIESZCZEŃ PARTERU W BUDYNKU NR 25 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. GDAŃSKIEJ 147 W BYDGOSZCZY

więcej >>

Przetarg 30 2015

KONSERWACJA OGÓLNOBUDOWLANA ELEWACJI I KONSTRUKCJI STALOWEJ DACHU ORAZ REMONT RAMPY BETONOWEJ BUDYNKU NR 29 W KRUSZYNIE

więcej >>

Przetarg 41 2015

ROBOTY REMONTOWE POMIESZCZEŃ W BUD. NR 3 UL. DWERNICKIEGO 1 I BUD. NR 17 UL. POWST. W-WY 2 W BYDGOSZCZY

więcej >>

Przetarg 38 2015

REMONT POMIESZCZEŃ PARTERU W BUDYNKU 25 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. GDAŃSKIEJ 147 W BYDGOSZCZY

więcej >>

Przetarg 37 2015

KONSERWACJA I REMONT OGRODZENIA OD UL. ARTYLERYJSKIEJ W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. GDAŃSKIEJ 147 W BYDGOSZCZY

więcej >>

Przetarg 28 2015

ROZBIÓRKA OBIEKTÓW WOJKSOWYCH (AVIA) ZLOKALIZOWANYCH W KOMPOLEKSIE PRZY UL. SZUBIŃSKIEJ 105 W BYDGOSZCZY   

więcej >>

Zapytanie Ofertowe 18/A/2015

DEMONTAŻ POMPY GŁĘBINOWEJ, ODŁĄCZENIE POMPY OD INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, WYKONANIE OCENY STANU TECHNICZNEGO STUDNI ORAZ POMPY I OSZACOWANIE KOSZTÓW JEJ NAPRAWY

więcej >>

Przetarg 44

KONSERWACJA OSI STRZELECKICH  ORAZ REMONT BUD. NR 13 UL. GDAŃSKA 147 I REMONT POM. BUD. NR 1 UL. RYNKOWSKA W BYDGOSZCZY

więcej >>

Przetarg 46 2015

REMONT BUD. 1 UL. SZUBIŃSKA 1, BUD. 34 UL. POWST. W-WY 2, BUD. NR 3 UL. DWERNICKIEGO 1, PLACU SZKOLENIA PRZECIWCHEMICZNEGO UL. RYNKOWSKA 1 W BYDGOSZCZY

więcej >>

Przetarg 42 2015

PRZEGLĄD I KONSERWACJA DRZWI STALOWYCH PPOŻ I O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE, ZAMONTOWANYCH W BUDYNKU NR 1 KOMPLEKS WOJSKOWY OSÓWIEC ORAZ W BUDYNKU NR 4 KOMPLEKS WOJSKOWY BYDGOSZCZ UL. SZUBIŃSKA 105

więcej >>

Zapytanie Ofertowe 15/A/2015

 LIKWIDACJA URZĄDZEŃ WODNYCH STUDNI WIERCONEJ OBIEKTU AVIA, SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ, UZYSKANIE DOKUMENTU ŚWIADCZĄCEGO O "PRZYJĘCIU DOKUMENTACJI".

więcej >>

Przetarg 47 2015

USŁUGA PRZEGLĄDU, KONSERWACJI I NAPRAWY AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO KAC 500 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM OSÓWIEC BUDYNEK NR 1

więcej >>

Przetrag 51 2015

REMONT BUD. NR 34 W OSÓWCU, BUD. 34 UL. POWST. WARSZAWY 2, BUD. NR 20 UL. SZUBIŃSKA, BUD. NR 2 OSÓWIEC, CZYSZCZENIE ELEWACJI BUD. NR 78 UL. GDAŃSKA 147, CZYSZCZENIE ELEWACJI BUD. 9 UL. ZYGMUNTA AUGUSTA 20A, BUD. NR 4 UL. WARSZAWSKA 10 ORAZ PLACU SZKOLENIA PRZECIWCHEMICZNEGO

więcej >>

Przetarg 53 2015

Remont pomieszczeń w bud. nr 65 ul. Gdańska 147 oraz w bud. nr 1, 2, 13 i 29 ul. Dwernickiego 1 w Bydgoszczy

więcej >>

Przetarg 54 2015

Rozbiórka budynków: nr 35 w Osówcu, nr 109 w Bydgoszczy ul. Gdańska 147 oraz nr 19 w Maksymilianowie

więcej >>

Przetarg 58 2015

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKACH NR 72 I 73 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. GDAŃSKIEJ 147 W BYDGOSZCZY ORAZ UŁOŻENIE TARKETTU W BUD. NR 2 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM W OSÓWCU

więcej >>

Przetarg 60 2015

REMONT DRÓG I NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH ASFALTOWYCH W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 2 W BYDGOSZCZY

więcej >>

Zapytanie Ofertowe 25/A/2015

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ NA REMONT KLATEK SCHODOWYCH I WYJŚĆ EWAKUACYJNYCH BUDYNKU NR 72/73 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. GDAŃSKIEJ 147 W BYDGOSZCZY

więcej >>

Przetarg 63 2015

REMONT DRÓG I NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH ASFALTOWYCH W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 2 W BYDGOSZCZY

więcej >>

Zapytanie Ofertowe 26/A/2015

DOSTAWA 44 SZTUK FABRYCZNIE NOWYCH SZAF STALOWYCH: KLASA A - 32 SZTUKI, KLASA B - 11 SZTUK, KLASA C - 1 SZTUKA ORAZ SZAFEK DEPOZYTOWYCH NA LAPTOPY - 4 SZTUKI

więcej >>

Przetarg 64 2015

ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE REZERWACJI, SPRZEDAŻY BILETÓW PODRÓŻNYCH NA TRASACH ZAGRANICZNYCH NA POTRZEBY SŁUŻBOWYCH WYJAZDÓW DLA 11 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO

więcej >>