Przetargi

Przetarg 06 2014

Remont pomieszczeń w budynku nr 13 i 17 przy ul. Powstańców Warszawy oraz remont w budynku nr 3 przy ul. Szubińskiej 105 w Bydgoszczy

więcej >>

Przetarg 08 2014

Remont pomieszczeń w kompleksach wojskowych: w Bożenkowie i w Bydgoszczy przy ul. Szubińskiej i ul. Gdańskiej.

więcej >>

Przetarg 11 2014

Konserwacja budynków: ul. Warszawska 10 – bud. nr 1, 17; Osówiec – bud. nr 34; ul. Powstańców W-wy 2 – bud. nr 66, 4.

więcej >>

Przetarg 15 2014

NA DOSTAWĘ FABRYCZNIE NOWYCH, METALOWYCH POJEMNIKÓW NA KLUCZE ORAZ ZESTAWÓW PLOMBOWNICZYCH I KŁÓDEK ATESTOWANYCH

więcej >>

Przetarg 22 2014

Remont budynków: ul. Szubińska 105 – bud. nr 1; ul. Powstańców W-wy 2 – bud. nr 7, 71, 72, 73 i konserwacja ogrodzenia kompleksu wojskowego przy ul.  Gdańskiej 147 w Bydgoszczy.

więcej >>

Przetarg 26 2014

Remont ogrodzeń kompleksów przy ul. Warszawskiej 10 i przy ul. Gdańskiej 147 oraz remont pomieszczeń w budynku nr 1 w kompleksie przy ul. Warszawskiej 10 i bud. nr 67 w kompleksie przy ul. Gdańskiej 147 w Bydgoszczy.

więcej >>

Przetarg 35 2014

Roboty remontowe ogólnobudowlane pomieszczeń, roboty dekarsko – blacharskie dachu, wymiana stolarki okiennej w budynku nr 67 kompleksu wojskowego w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 147

więcej >>

Przetarg 39 2014

Roboty remontowe ogólnobudowlane, instalacyjne i elektryczne pomieszczeń II piętra w budynku nr 65 kompleksu wojskowego w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 147.

więcej >>

Przetarg 40 2014

NA OKRESOWE USŁUGI KONSERWACJI I NAPRAWY URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH, KSEROKOPIAREK ORAZ NISZCZAREK

więcej >>

Przetarg 41 2014

Remonty i konserwacje ogrodzeń,  remont części pomieszczeń w budynkach nr 1 i 34 kompleksu wojskowego w Osówcu oraz likwidację urządzeń wodnych studni głębinowej Osowa Góra.

więcej >>

Przetarg 51 2014

REMONTY I KONSERWACJE OGRODZEŃ, REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W BUDYNKACH PRZY ul. GDAŃSKIEJ, ul. SZUBIŃSKIEJ, ul. DWERNICKIEGO ORAZ LIKWIDACJĘ URZĄDZEŃ WODNYCH STUDNI GŁĘBINOWEJ OSOWA GÓRA

więcej >>

Przetarg 53 2014

REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY ul. GDAŃSKIEJ - ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE, SANITARNE I INSTALACYJNE

więcej >>

Przetarg 56 2014

ROBOTY REMONTOWE OGÓLNOBUDOWLANE, INSTALACYJNE I ELEKTRYCZNE W CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. GDAŃSKIEJ 147 W BYDGOSZCZY

więcej >>

Zapytanie Ofertowe 16/A/2014

PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ - STACJA TRANSFORMATOROWA I BUDYNEK WARSZTATOWY - DLA POTRZEB ZAINSTALOWANIA ZESPOŁU SPALINOWO-ELEKTRYCZNEGO O MOCY 250 KVA

więcej >>

Przetarg 63 2014

REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU NR 1 ul. WARSZAWSKA 10, REMONT BIBLIOTEKI ul. DWERNICKIEGO 1 W BYDGOSZCZY

więcej >>

Przetarg 67 2014

USŁUGA W ZAKRESIE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z ICH UTYLIZACJĄ Z TERENÓW KOMPLEKSÓW WOJSKOWYCH

więcej >>

Przetarg 73 2014

REMONT NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH ORAZ WYMIANA SŁUPÓW OŚWIETLENIOWYCH W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM W BYDGOSZCZY

więcej >>