Przetargi

Przetarg 2 2016

ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I CZYSZCZENIA URZĄDZEŃ SOZOTECHNICZNYCH

więcej >>

Zapytanie Ofertowe 2/A/2016

WYKONANIE ROCZNEJ KONTROLI STANU SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ I WARTOŚCI UŻYTKOWEJ ELEMENTÓW DROGI SZYNOWEJ I BUDOWLI KOLEJOWEJ NIŻEJ WYMIENIONYCH BOCZNIC

więcej >>

Przetarg 3 2016

USŁUGI POLEGAJĄCE NA PRZENOSZENIU ZAŁADUNKU, ROZŁADUNKU SPRZĘTU KWATERUNKOWEGO 9W TYM SZAF STALOWYCH NA AKTA I MEBLI WIELKOGABARYTOWYCH ORAZ WYPOSAŻENIA BIUROWEGO W POSTACI SPRZĘTU O MAŁYCH GABARYTACH, A TAKŻE JEGO WNOSZENIA I USTAWIANIA WE WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO POMIESZCZENIACH - ZWANEJ DALEJ PRZEPROWADZKĄ

więcej >>

Przetarg 5 2016

Remont pomieszczeń w bud. nr 34 i 5 ul. Powst. W-wy 2 oraz remont bud. 26 ul. Gdańska 147 w Bydgoszczy

więcej >>

Przetarg 6 2016

KONSERWACJA I NAPRAWA (SERWISOWA) URZĄDZEŃ I INSTALACJI WĘZŁÓW CIEPLNYCH W BUDYNKACH I NA KOMPLEKSACH WOJSKOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ 11 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

więcej >>

Przetarg 8 2016

KONSERWACJA I NAPRAWA (SERWISOWA) URZĄDZEŃ I INSTALACJI KOTŁOWNI GAZOWYCH ORAZ INSTALACJI GAZOWEJ BUDYNKÓW

więcej >>

Przetarg 10 2016

Remont części pomieszczeń w budynku nr 6 ul. Dwernickiego 1, remont pomieszczeń piwnicznych i sanitariatu w budynku nr 65 ul. Gdańska 147 oraz roboty remontowe placu szkolenia przeciwchemicznego ul. Rynkowska 1 w Bydgoszczy

więcej >>

Zapytanie ofertowe 4/A/2016

OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH Z TERENU KOMPLEKSÓW WOJSKOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ 11 WOG W BYDGOSZCZY ORAZ TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH WRAZ Z ICH UNIESZKODLIWIANIEM W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

więcej >>

Zapytanie Ofertowe 5/A/2016

RENOWACJA KORTÓW TENISOWYCH (PRZYGOTOWANIE DO SEZONU) ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. GDAŃSKIEJ 147 ORAZ UL. SZUBIŃSKIEJ 105 W BYDGOSZCZY

więcej >>

Przetarg 12 2016

DOSTAWA SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO, PROJEKCYJNEGO I AKCESORIÓW FOTOGRAFICZNYCH ORAZ SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO I AKCESORIÓW AUDIOWIZUALNYCH

więcej >>

Przetarg 9 2016

KONSERWACJA I NAPRAWA (SERWISOWA) URZĄDZEŃ DO UZDATNIANIA WODY W BUDYNKACH I NA KOMPLEKSACH WOJSKOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ 11 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

więcej >>

Przetarg 15 2016

USŁUGA WYMIANY ELEMENTÓW SYSTEMU INSTALACJI FILTROWENTYLACYJNEJ (FILTROPOCHŁANIACZE I PRZEDFILTRY) W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM W MIEJSCOWOŚCI KRUSZYN

więcej >>

Przetarg 17 2016

Konserwacja ogólnobudowlana strzelnicy garnizonowej w kompleksie wojskowym przy ul. Rynkowskiej w Bydgoszczy

więcej >>

Przetarg 25 2016

USŁUGI KONSERWACJI I NAPRAWY (SERWISOWEJ) DŹWIĘKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAJĄCEGO ORAZ SYSTEMU EBI I ZEGARÓW

więcej >>

Przetarg 23 2016

Serwis instalacji oraz urządzeń wentylacji i klimatyzacji w kompleksach wojskowych administrowanych przez 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy  w Bydgoszczy.

więcej >>

Zapytanie Ofertowe10/A/2016

ODBIÓR I UTYLIZACJA POKONSUMPCYJNYCH ZAWIERAJĄCYCH UBOCZNE PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO KATEGORII 3 OKREŚLONYCH KODEM ODPADU 02 02 03 WRAZ Z PODSTAWIENIEM  I OBSŁUGĄ POJEMNIKÓW DO GROMADZENIA ODPADÓW

więcej >>

Zapytanie Ofertowe 11/A/2016

WYMIANA REGULATORA DWUSTOPNIOWEGO PRZEPUSTNICY POWIETRZA W PALNIKU KORTING LUB JEGO WYMIANA ORAZ REGULACJA PALNIKA PO ZAKOŃCZENIU PRAC. KOCIOŁ OLEJOWY ZAINSTALOWANY W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. SMUKALSKIEJ W BYDGOSZCZY.

więcej >>

Przetarg 29 2016

 USŁUGA WYMIANY ELEMENTÓW SYSTEMU INSTALACJI FILTROWENTYLACYJNEJ (FILTROPOCHŁANIACZE I PRZEDFILTRY) W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM W MIEJSCOWOŚCI KRUSZYN

więcej >>

Przetarg 31 2016

Remont instalacji napięcia gwarantowanego oraz remont pomieszczeń w budynku nr 17 ul. Powst. Warszawy 2 i bud. nr 4 ul. Warszawska 10

więcej >>