Przetargi

Przetarg 2 2016

ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I CZYSZCZENIA URZĄDZEŃ SOZOTECHNICZNYCH

więcej >>

Zapytanie Ofertowe 2/A/2016

WYKONANIE ROCZNEJ KONTROLI STANU SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ I WARTOŚCI UŻYTKOWEJ ELEMENTÓW DROGI SZYNOWEJ I BUDOWLI KOLEJOWEJ NIŻEJ WYMIENIONYCH BOCZNIC

więcej >>

Przetarg 3 2016

USŁUGI POLEGAJĄCE NA PRZENOSZENIU ZAŁADUNKU, ROZŁADUNKU SPRZĘTU KWATERUNKOWEGO 9W TYM SZAF STALOWYCH NA AKTA I MEBLI WIELKOGABARYTOWYCH ORAZ WYPOSAŻENIA BIUROWEGO W POSTACI SPRZĘTU O MAŁYCH GABARYTACH, A TAKŻE JEGO WNOSZENIA I USTAWIANIA WE WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO POMIESZCZENIACH - ZWANEJ DALEJ PRZEPROWADZKĄ

więcej >>

Przetarg 5 2016

Remont pomieszczeń w bud. nr 34 i 5 ul. Powst. W-wy 2 oraz remont bud. 26 ul. Gdańska 147 w Bydgoszczy

więcej >>

Przetarg 6 2016

KONSERWACJA I NAPRAWA (SERWISOWA) URZĄDZEŃ I INSTALACJI WĘZŁÓW CIEPLNYCH W BUDYNKACH I NA KOMPLEKSACH WOJSKOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ 11 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

więcej >>

Przetarg 8 2016

KONSERWACJA I NAPRAWA (SERWISOWA) URZĄDZEŃ I INSTALACJI KOTŁOWNI GAZOWYCH ORAZ INSTALACJI GAZOWEJ BUDYNKÓW

więcej >>

Przetarg 10 2016

Remont części pomieszczeń w budynku nr 6 ul. Dwernickiego 1, remont pomieszczeń piwnicznych i sanitariatu w budynku nr 65 ul. Gdańska 147 oraz roboty remontowe placu szkolenia przeciwchemicznego ul. Rynkowska 1 w Bydgoszczy

więcej >>

Zapytanie ofertowe 4/A/2016

OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH Z TERENU KOMPLEKSÓW WOJSKOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ 11 WOG W BYDGOSZCZY ORAZ TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH WRAZ Z ICH UNIESZKODLIWIANIEM W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

więcej >>

Zapytanie Ofertowe 5/A/2016

RENOWACJA KORTÓW TENISOWYCH (PRZYGOTOWANIE DO SEZONU) ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. GDAŃSKIEJ 147 ORAZ UL. SZUBIŃSKIEJ 105 W BYDGOSZCZY

więcej >>

Przetarg 12 2016

DOSTAWA SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO, PROJEKCYJNEGO I AKCESORIÓW FOTOGRAFICZNYCH ORAZ SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO I AKCESORIÓW AUDIOWIZUALNYCH

więcej >>

Przetarg 9 2016

KONSERWACJA I NAPRAWA (SERWISOWA) URZĄDZEŃ DO UZDATNIANIA WODY W BUDYNKACH I NA KOMPLEKSACH WOJSKOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ 11 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

więcej >>

Przetarg 15 2016

USŁUGA WYMIANY ELEMENTÓW SYSTEMU INSTALACJI FILTROWENTYLACYJNEJ (FILTROPOCHŁANIACZE I PRZEDFILTRY) W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM W MIEJSCOWOŚCI KRUSZYN

więcej >>

Przetarg 17 2016

Konserwacja ogólnobudowlana strzelnicy garnizonowej w kompleksie wojskowym przy ul. Rynkowskiej w Bydgoszczy

więcej >>

Przetarg 25 2016

USŁUGI KONSERWACJI I NAPRAWY (SERWISOWEJ) DŹWIĘKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAJĄCEGO ORAZ SYSTEMU EBI I ZEGARÓW

więcej >>

Przetarg 23 2016

Serwis instalacji oraz urządzeń wentylacji i klimatyzacji w kompleksach wojskowych administrowanych przez 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy  w Bydgoszczy.

więcej >>

Zapytanie Ofertowe10/A/2016

ODBIÓR I UTYLIZACJA POKONSUMPCYJNYCH ZAWIERAJĄCYCH UBOCZNE PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO KATEGORII 3 OKREŚLONYCH KODEM ODPADU 02 02 03 WRAZ Z PODSTAWIENIEM  I OBSŁUGĄ POJEMNIKÓW DO GROMADZENIA ODPADÓW

więcej >>

Zapytanie Ofertowe 11/A/2016

WYMIANA REGULATORA DWUSTOPNIOWEGO PRZEPUSTNICY POWIETRZA W PALNIKU KORTING LUB JEGO WYMIANA ORAZ REGULACJA PALNIKA PO ZAKOŃCZENIU PRAC. KOCIOŁ OLEJOWY ZAINSTALOWANY W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. SMUKALSKIEJ W BYDGOSZCZY.

więcej >>

Przetarg 29 2016

 USŁUGA WYMIANY ELEMENTÓW SYSTEMU INSTALACJI FILTROWENTYLACYJNEJ (FILTROPOCHŁANIACZE I PRZEDFILTRY) W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM W MIEJSCOWOŚCI KRUSZYN

więcej >>

Przetarg 31 2016

Remont instalacji napięcia gwarantowanego oraz remont pomieszczeń w budynku nr 17 ul. Powst. Warszawy 2 i bud. nr 4 ul. Warszawska 10

więcej >>

Zapytanie Ofertowe 18/A/2016

PRACE NAPRAWCZE W RAMACH PRZYGOTOWANIA DO SEZONU GRZEWCZEGO W WĘZŁACH CIEPLNYCH NA TERENIE KOMPLEKSÓW WOJSKOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ 11 WOG BYDGOSZCZ

więcej >>

Przetarg 47 2016

*Roboty remontowe pomieszczeń w budynku, bram magazynowych oraz części ogrodzenia na terenie kompleksów wojskowych  w Bydgoszczy*

więcej >>

Przetarg 52 2016

USŁUGI SERWISU INSTALACJI ORAZ URZĄDZEŃ WENTYLACJI  I KLIMATYZACJI W KOMPLEKSACH WOJSKOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ 11 WOG

więcej >>

Przetarg 51 2016

REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W BUDYNKU NR 1 PRZY UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 2 ORAZ ROZDZIELNIC WRAZ Z CZĘŚCIĄ POMIESZCZEŃ  W BUD. NR 22 PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 10 I W BUD. NR 26 PRZY UL. GDAŃSKIEJ 147 NA TERENIE KOMPLEKSÓW WOJSKOWYCH W BYDGOSZCZY 

więcej >>

Zapytanie Ofertowe 21/A/2016

Opracowanie opinii technicznej dotyczącej stanu elementów konstrukcyjnych budynku nr 26 w kompleksie wojskowym Bydgoszcz ul. Gdańska 147, wykonanego w technologii tzw. „muru pruskiego”

więcej >>

Przetarg 56 2016

REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU NR 108 PRZY UL. GDAŃSKIEJ  147, REMONT POMIESZCZEŃ W BUD. 19 UL. SZUBIŃSKA 105, REMONT OGRODZENIA UL. BERNARDYŃSKA 2 W BYDGOSZCZY

więcej >>

Przetarg 55 2016

USŁUGI KONSERWACJI I NAPRAWY URZĄDZEŃ DO UZDATNIANIA WODY W BUDYNKACH I NA KOMPLEKSACH WOJSKOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ 11 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W BYDGOSZCZY

więcej >>

Przetarg 57 2016

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ NA ZAMIENNY UKŁAD STEROWANIA, Z PROGRAMEM ZARZĄDZAJĄCYM I WIZUALIZACJĄ W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM OSÓWIEC

więcej >>

Przetarg 58 2016

CZYSZCZENIE ELEWACJI BUD. 10 I 52, REMONT NAWIERZCHNI ORAZ ROBOTY ROZBIÓRKOWE W KOMPLEKSACH W BYDGOSZCZY

więcej >>

Przetarg 61 2016

REMONT BUD. 68 UL. GDAŃSKA 147, REMONT BUD. 7  UL. POWST. W-WY 2 I REMONT SEPARATORA TŁUSZCZU  UL. GDAŃSKA 147 W BYDGOSZCZY

więcej >>

Przetarg 62 2016

ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE BEZPOŚREDNIEJ OCHRONY OSÓB  I MIENIA W KOMPLEKSACH WOJSKOWYCH BĘDĄCYCH NA ZAOPATRZENIU 11 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO

więcej >>

Przetarg 63 2016

ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z ICH UTYLIZACJĄ Z TERENÓW KOMPLEKSÓW WOJSKOWYCH

więcej >>

Przetarg 65 2016

USŁUGI PRZEGLĄDU I KONSERWACJI DRZWI STALOWYCH PPOŻ I O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE, ZAMONTOWANYCH W BUDYNKU NR 1 KOMPLEKS WOJSKOWY OSÓWIEC ORAZ W BUDYNKU NR 4 KOMPLEKS WOJSKOWY BYDGOSZCZ UL. SZUBIŃSKA 105

więcej >>

Zapytanie Ofertowe 31/A/2016

Przedmiotem zamówienia jest wymiana 4 szt. grzałek zamontowanych w blokadach drogowych typ TC-RSB/DSP-4/L-600 o wadze ok. 4,0 ton z napędem  elektrohydraulicznym w kompleksie wojskowym Bydgoszcz ul. Szubińska 105.

więcej >>

32/A/2016

Mycie fragmentów elewacji budynków nr 3, 4, 8 od strony ulicy Sowińskiego w kompleksie wojskowym przy ul. Warszawskiej 10 w Bydgoszczy

więcej >>

33/A2016

*Naprawie elementów torów bocznicy kolejowej nr 519 w kompleksie wojskowym Maksymilianowo*

więcej >>

34/A/2016

*Remont części instalacji elektrycznej (wymiana wyłączników ppoż.) w budynkach nr 1, 2, 3 w kompleksie wojskowy Maksymilianowo*

więcej >>

35/A/2016

Remont nawierzchni utwardzonych oraz ciągów komunikacyjnych oraz fragmentu zewnętrznej instalacji oświetleniowej w kompleksie wojskowym przy ul. Gdańskiej 147 w Bydgoszczy

więcej >>

36/A/2016

Wymiana części instalacji oświetlenia w budynku nr 12 w kompleksie wojskowym przy ul. Powstańców Warszawy 2 oraz w budynkach 56, 78 w kompleksie wojskowym przy ul. Gdańskiej 147 w Bydgoszczy

więcej >>

Zapytanie ofertowe 37/A/2016

Przedmiotem zamówienia są okresowe przeglądy konserwacyjne oraz naprawy urządzeń dźwigowych wymienionych w załączniku nr 1 i 2 w latach 2017 i 2018.

więcej >>

Przetarg 77 2016

ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE BEZPOŚREDNIEJ OCHRONY OSÓB  I MIENIA W KOMPLEKSACH WOJSKOWYCH BĘDĄCYCH NA ZAOPATRZENIU 11 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO - POWTÓRZONY PRZETARG

więcej >>

Przetarg 4 2017

REMONT POMIESZCZEŃ PIWNICY W BUD. 13 UL. GDAŃSKA 147, REMONT SANITARIATÓW W BUD. 13 UL. DWERNICKIEGO 1 I REMONT KLATEK SCHODOWYCH W BUD. NR 72 I 73, UL. GDAŃSKA 147 W BYDGOSZCZY

więcej >>

Przetarg 8 2017

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE KONSERWACYJNE I REMONTOWE STRZELNICY GARNIZONOWEJ W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. RYNKOWSKIEJ W BYDGOSZCZY

więcej >>

Przetarg 9 2017

OKRESOWE USŁUGI PRSZEGLĄDU / KALIBRACJA / WALIDACJA / KONSERWACJA / NAPRAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO I LABORATORYJNEGO

więcej >>